Sådan handler du med Københavns Universitet

KU er én enhed, - juridisk og økonomisk og dermed indkøbsmæssigt.

Ved Københavns Universitet (KU) forstås alle institutter og afdelinger under:

CVR nr. 29979812

Generelt

KU forudsætter, at virksomheder og leverandører respekterer KU's indkøbspolitik og indgåede aftaler, således at bestillerne ikke besværliggøres i at opfylde KU's politikker og overholdelse af myndighedernes krav.

Det forudsættes, at alle indkøbsaftaler og kontrakter er godkendt af Indkøbssektionen inden ikrafttrædelse. Er dette ikke tilfældet, forbeholder Indkøbssektionen sig ret til at opsige aftalen.

Oplever man som leverandør særlige vanskeligheder ved indgåede aftaler med KU eller med levering eller leverancer til KU, kan man kontakte Indkøbssektionen, med henblik på at finde en løsning.
Som leverandør forventer universitetet, at al generel og opsøgende markedsføring over for bestillere kun foregår efter aftale med Indkøbssektionen. Orienterende nyhedsmails - uden direkte eller indirekte salg for øje til KU's enheder - accepteres, men bør altid sendes cc. indkoeb@adm.ku.dk.

Ønsker man at blive leverandør til KU?

Virksomheder uden aftale, der ønsker at blive leverandør til KU, skal kontakte Indkøbssektionen. Henvendelsen skal stiles til den rette indkøbskonsulent i henhold til aftaleoversigten på hjemmesiden.

Kontakt til KU's bestillere på fakulteter og institutter skal aftales med Indkøbssektionen.

Elektroniske fakturaer

Københavns Universitet modtager kun elektroniske fakturaer. Fakturaen skal være i det elektroniske format OIOUBL.

Hvis din virksomhed ikke et økonomisystem, der kan håndtere elektroniske fakturaer, kan du sende en NemHandel-faktura via fx virk.dk

Læs mere på www.nemhandel.dk

KU's indkøbspolitik

Indkøbspolitikken indeholder principper og rammer for indkøb på KU. Dette gælder uanset om indkøbet finansieres af universitetets ordinære eller eksterne midler. KU's organisation skal overholde denne politik.

Indkøbspolitikkens område

Alle KU indkøb er omfattet af indkøbspolitikken, uanset om det drejer sig om varer, forsyninger eller tjenesteydelser, samt køb i udlandet.
Indkøbspolitikken omfatter samtlige enheder ved KU.

Indkøbspolitikken gælder for aftaler og kontrakter, som KU indgår med eksterne leverandører.

Aftaler og udbud

Generelt vil KU's indkøbsvolumen inden for næsten alle varekategorier være så store, at KU er udbudspligtig.

Udbudspligten er også gældende for køb af varer i udlandet.

Det er fortrinsvis Indkøbssektionen, der formidler udbud og aftaleindgåelse, hvorefter bestillerne på de enkelte enheder anvender de indgåede aftaler.

Aftaler

KU anvender egne aftaler, SKI-aftaler og FM-aftaler samt udvalgte leverandører under SKI's rammeaftaler.

Få et overblik over KU's aftaler samt deres udløbsdato i denne oversigt

Kredittid
Københavns Universitets kredittid på betaling af leverandørfakturaer er 30 dage, fra leverancen er leveret. Kredittiden regnes fra den dag, hvor fakturaen er tilgængelig for indlæsning i universitetets elektroniske fakturahåndteringssystem.