Oversigt over udbud og annonceringer – Københavns Universitet

Koncern-økonomi > Oversigt over udbud og...

Oversigt over udbud og annonceringer

I nedenstående oversigt ses udbudsmaterialet angående Udbud af Kapitalforvaltning for Københavns Universitet.

Udbuddet er samtidig annonceret på www.ted.europa.eu