Velkommen til Regnskabssektionen

Formål

Regnskabssektionen  skal sikre korrekt og rettidig regnskabsføring som grundlag for KU's måneds-, kvartals- og årsregnskab.

Hovedopgaver

  • Regnskab for KU, herunder anlæg
  • Kreditor- og debitorforvaltning
  • Hovedkasse, bank, likviditet og kapitalforvaltning
  • Tilsyn og kontrol på regnskabsområdet
  • Revision (Deloitte og Rigsrevision)
  • Støtte til forvaltning af KU's 5.000 eksterne forskningsprojekter
  • Moms, afgifter, personbeskatning, energiafgifter og told

Organisering

Regnskabssektionen har ca. 40 medarbejdere, som er organiseret i to enheder:

Hertil kommer området for moms og afgifter

Ledelsesforhold

Koncernregnskabschefen er overordnet ansvarlig for Regnskabssektionens samlede virke. Enhedslederne er med reference til koncernregnskabschefen ansvarlige for den daglige drift af deres respektive enheder.

Der er i Regnskabssektionens etableret en ledelsesgruppe bestående af Koncernregnskabschefen og to enhedsledere:

  • Tine Mathiesen (koncernregnskabschef)
  • Bjarne Ploumark (Enhedsleder for Regnskab og Ekstern Virksomhed)
  • Allan Vølding Pedersen (Enhedsleder for Bogholderiet)

Kontakt

Find en medarbejder her: Ansatte