Velkommen til Regnskabssektionen

Formål

Regnskabssektionen skal sikre korrekt og rettidig regnskabsføring som grundlag for KU's måneds-, kvartals- og årsregnskab.

Hovedopgaver

 • Regnskab for KU, herunder anlæg
 • Kreditor- og debitorforvaltning
 • Hovedkasse, bank, likviditet og kapitalforvaltning
 • Tilsyn og kontrol på regnskabsområdet
 • Revision (Deloitte og Rigsrevision)
 • Regelsæt for og støtte til forvaltning af KU's eksternt finansierede forskningsprojekter
 • Moms, afgifter, energiafgifter og told
 • Regnskabscenter

Organisering

Regnskabssektionen har ca. 40 medarbejdere, som er organiseret i fire enheder:

Ledelsesforhold

Koncernregnskabschefen er overordnet ansvarlig for Regnskabssektionens samlede virke. Enhedslederne er med reference til koncernregnskabschefen ansvarlige for den daglige drift af deres respektive enheder.

Der er i Regnskabssektionens etableret en ledelsesgruppe bestående af Koncernregnskabschefen og to enhedsledere:

 • Tine Mathiesen (koncernregnskabschef)
 • Bjarne Ploumark (Enhedsleder for Koncernregnskab)
 • Allan Vølding Pedersen (Enhedsleder for Koncernbogholderi og Regnskabscenter)

Kontakt

Find en medarbejder her: Ansatte