Velkommen til Indkøbssektionen

Formål

Indkøbssektionens skal sikre dækkende og favorable indkøbsaftaler for Københavns Universitet, KU.

Hovedopgaver

  • Indkøbsstrategier, -politikker og -planer
  • Udbud og konkurrenceudsættelse
  • KU leverandøraftaler og SKI rammeaftaler
  • Opfølgning og kontraktstyring af leverandører
  • Indkøbsinformation
  • Opfølgning på indkøbsmønstre

KU's indkøbspolitik og indkøbsorganisation

Kontakt

Find en medarbejder her: Ansatte