Velkommen til Forretningsudvikling- og digitaliseringssektionen

Formål

Forretningsudvikling- og digitaliseringssektionen løser problemer og understøtter forretningsudvikling for hele økonomisøjlen.

Hovedopgaver

Strategi, forandring og digital transformation

 • Vi er attraktive samarbejdspartnere, når Koncern-økonomi skal forankre strategi og udvikling og implementere løsninger, der sikrer effektiv digital understøttelse af økonomiprocesserne i og uden for afdelingen.
 • Vi er efterspurgte konsulenter og projektledere, fordi vi støtter kollegaerne i hele økonomisøjlen i at udvikle og eksekvere, så det er enkelt og effektivt for KU's brugere at løse deres opgaver med relation til økonomi.
 • Vi kan spotte værdiskabende digitale muligheder, fordi vi samarbejder med dygtige kollegaer på KU og i vores omverden og lærer fra de bedste.

Systemer, processer og data

 • Vi kender økonomisøjlens systemer i bund og er attraktive samarbejdspartnere fra behovsafklaring til kravsspecifikation, udvikling, implementering og support.
 • Fordi vi kender økonomisøjlens systemer i bund og ved, hvordan de integrerer med andre systemer, spiller vi en aktiv rollen, når andre systemer skal integrerer med økonomisystemerne.
 • Fundamentet for udvikling af systemer, forretningsudvikling og digitalisering er, at vi kender system- og arbejdsprocesser.
 • Derfor leverer vi kvalificeret kortlægnings- og optimeringsstøtte, så vi sammen med resten af økonomisøjlen kan identificere og indfri forbedringspotentialer.
 • Vi samarbejder med system-, proces- og dataejere i Koncern-økonomi og understøtter, at alle kender deres rolle og udfylder dem.

KU BI

 • Vi er hele KU's BI-enhed og udvikler en fælles BI-løsning, som opfylder KU’s behov for ledelsesinformation og understøtter databaseret ledelse.
 • BI-løsningen udvikles efter best practice metoder og principper i tæt samarbejde med organisationen og inddrager alle relevante brugere og interessenter. BI-løsning skal være driftssikker, skabe værdi og bruges i organisationen.
 • Vi sikrer dokumentation for løsningen, fælles begreber, en robust og driftssikker løsning, god arkitektur, hensyn til (it)-sikkerhed og GDPR, god visualisering, model for governance.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail eller ringe til digitaliseringschef Agnes K. Boldsen eller sektionens ansatte.