Velkommen til Koncern-økonomi

Vi består af:

Organisationsdiagram

Afdelingens overordnede ansvar:

  • Sikker og rettidig drift af hele økonomi-området
  • Legalitetskontrol, herunder udarbejdelse og vedligeholdelse af regler, procedurer og instrukser på området
  • Koordinering af økonomistyring samt - rapportering med fakulteterne - herunder rådgivning og vejledning af institutterne
  • Strategiudvikling af området - herunder en samlet og sammenhængende økonomistyringsmodel, som med udgangspunkt i Københavns Universitets strategiske målsætninger sikrer struktureret og konsistent planlægning, udførelse og opfølgning på alle ledelsesniveauer, herunder sikrer ledelsen sammenhængende, rettidig og relevant ledelsesinformation
  • Med udgangspunkt i ét standardsystem ansvar for overordnet faglig it-understøttelse og faglig udvikling
  • Udvikle, implementere og vedligeholde den bedst mulige indkøbsstrategi og -styring for Københavns Universitet
  • Ansvar for kommunikations-, udvalgs- og dialogfora såvel internt som eksternt
  • Løbende kompetenceudvikling inden for ansvarsområderne
  • Ansvar for løbende at identificere og iværksætte effektive arbejdsgange