Elektronisk fakturering til Københavns Universitet (GLN- / EAN-numre) inkl. kontaktoplysninger

Her på siden finder du nærmere information om elektronisk fakturering på Københavns Universitet.

Københavns Universitet består i dag af 6 fakulteter, en central administration (Fællesadministrationen, FA) samt et mindre antal øvrige enheder. Både på fakulteterne og i FA er der flere enheder, der hver især har deres eget GLN- (EAN-) nummer. "GLN-nummer" er det nye navn for et EAN-nummer (se nedenfor).

Nedenstående liste viser en oversigt over samtlige aktive GLN- (EAN-) numre inkl. fakultets-/institutnavne og organisationsnumre, samt kontaktoplysninger inkl. e-mailadresser.

Liste over GLN- (EAN-) numre

Oversigt over GLN- (EAN-) numre på Københavns Universitet (.pdf)

E-fakturering

Alle leverandører til Københavns Universitet (KU) skal fremsende fakturaer elektronisk (e-faktura). Københavns Universitet modtager således ikke papirfakturaer, hvilket skyldes, at alle offentlige myndigheder i Danmark ifølge ”Lov om offentlige betalinger” kun må modtage og behandle fakturaer elektronisk.

Læs mere om elektronisk fakturering på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

www.virk.dk er det ydermere muligt at oprette og fremsende fakturaer/kreditnotaer elektronisk til offentlige myndigheder.

GLN- / EAN-numre (to navne; samme kode)

EAN (European Article Number) og GLN (Global Location Number) numre er en 13-cifret internationalt anerkendt kode, som i princippet fungerer som en unik elektronisk postkasse, når fakturaer mv. sendes elektronisk via internettet.

Da der på Københavns Universitet anvendes mange GLN- (EAN-) numre, er det vigtigt at bruge det rigtige GLN-nummer ved fakturering, da fakturaen ellers ikke når frem til den rigtige modtager. Dette kan bl.a. medføre, at betalingstidspunktet forsinkes unødigt.

For at skabe et samlet overblik over de aktive GLN- (EAN-) numre på Københavns Universitet, anbefaler vi derfor, at leverandører udpeger den korrekte modtager og retter henvendelse til kontaktpersonen for det enkelte GLN-nummer, såfremt der måtte være spørgsmål eller andet, der kræver opklaring før afsendelse af fakturaer.

Ved fejl i GLN-  (EAN-) nummer eller hvis en faktura kommer retur med en fejlmeddelelse påhæftet, bedes leverandører også rette henvendelse til det pågældende Fakultet/Institut, som vil hjælpe med fejlretning.

Kontoudtog, rykkere samt forsyningsspecifikationer

Efter det nye OIOUBL format blev taget i anvendelse i Danmark ved udgangen af 2011, er det nu også muligt for leverandører at fremsende kontoudtog, rykkere samt forsyningsspecifikationer elektronisk til Københavns Universitet.

Leverandører som ikke kan fremsende disse dokumenter i elektronisk format, kan i stedet sende dem pr. e-mail direkte til den pågældende distributør. Det sikrer, at dokumentet når hurtigere frem til den rette person, som skal behandle den.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at sende en mail til OKO-Kreditor@adm.ku.dk eller ringe på vores Kreditorsupporttelefon på 3532 2164 (telefontid: alle hverdage mellem 8.00-15.30).